Energie massage


Ook wel Essalen massage genoemd. Beide zijn afgeleid van de Zweedse massage.


Masseren is een kwestie van vertrouwen


De klant geeft zich over aan de masseur


De masseur stemt zich af op de klant.


Zo vormt het een eenheid en kan je dieper doordringen,


Waardoor de spieren zich meer ontspannen.

*