20.1.10 Arbovoorzieningen, april 2015

Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende voorzieningen:

arbovoorzieningen op de werkplek

arbovoorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld een medische keuring)


De arbovoorzieningen moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

De arbovoorzieningen hangen samen met uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).

De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

 

Stoelmassage of reflexzonemassage

Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen:

U hebt als werkgever een arboplan.

De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.

De massage vindt tijdens werktijd plaats.

De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.